Povijest | Misija i vizija | Profil | Priznanja i sudjelovanja | Partnerstvo

Online videoskopska stomatologija

Ordinacija dentalne medicine Radionov > O nama > Misija i vizija

Misija i vizija

Naša misija je konstantno pračenje i primjena najnovijih tehnologija u stomatološkoj praksi kako bi se našim pacjentima pružila najbolja moguća njega.
Naša vizija je i dalje biti jedna od vodećih stomatološka ordinacija u Hrvatskoj sa naglaskom na individualni pristup svakom pacjentu.

Pronađi sadržaj

Prijašnje ankete

Newsletter

E-mail:

© 2008. Radionov - Stomatološka poliklinika

Vemax